Privacy

Mondzorg Clinics respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken. Mondzorg Clinics gaat, overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. Medewerkers die in contact komen met uw gegevens zullen hier vertrouwelijk mee omgaan en zijn gebonden aan een beroepsgeheim.

Voor een behandeling, een factuur of een verwijzing hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij aan ons zijn verstrekt. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en niet verstrekt aan derden. Verstrekking van persoonsgegevens voor verwijzing gebeurt uitsluitend met uw toestemming. Wij hanteren veiligheidsprocedures die zijn opgesteld om uw gegevens te beschermen.