Eerste afspraak

Tijdens de intake (eerste afspraak) nemen we de tijd om kennis met u te maken en bieden we u de gelegenheid vragen te stellen. Daarnaast bekijkt de tandarts uw behandel historie, wordt uw gebitsgezondheid uitgebreid onderzocht en besproken en worden er eventueel foto’s gemaakt. Aandacht voor uw klachten en/of wensen staan hierbij centraal. Wij hopen u zo op een prettige manier welkom te heten bij Mondzorg Clinics.

Tandarts dossier

Voordat uw eerste afspraak plaats vindt, is het belangrijk dat de gegevens van uw oude tandarts bij ons binnen zijn. U kunt zelf de gegevens opvragen bij uw oude tandarts, dan sturen zij deze direct op aan Mondzorg Clinics. Indien gewenst kunnen wij natuurlijk ook de gegevens voor u opvragen met uw toestemming. Mocht u geen vorige tandarts hebben meldt dit dan even aan onze receptioniste.

Gezondheidsvragenlijst

Tevens dient u op locatie een gezondheidsvragenlijst in te vullen, deze wordt tijdens de intake doorgenomen. Zorg daarom dat u op tijd bent voor uw intake. Het afnemen van een “medische amamnese” is noodzakelijk omdat onze tandartsen zo een goed beeld krijgen van uw gezondheid en uw medicijngebruik. Het is ook mogelijk de onderstaande vragenlijst alvast te downloaden & printen en thuis op uw gemak in te vullen. Wij verzoeken u vriendelijk deze ingevuld te retourneren voor uw intake, of mee te brengen tijdens uw intake.

Medische Anamnese Volwassenen
Medische Anamnese Kinderen

Legitimatie/ Verzekeringspas

Ook verzoeken wij u, om bij uw eerste bezoek aan onze praktijk, een geldig legitimatiebewijs en verzekeringspasje mee te nemen. Conform de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) bent u verplicht uw geldige legitimatiebewijs te tonen aan de dienstdoende tandarts.

Vervolgafspraak

Na de eerste afspraak kunt u aan de balie een vervolgafspraak maken voor een halfjaarlijkse controle of een eventuele behandeling. Mochten er grotere behandelingen nodig zijn wordt er eerst altijd een behandelplan en begroting opgesteld, waarvoor u eerst akkoord dient te zijn. Hierbij zijn uw wensen ons uitgangspunt en gaat alles dus in overleg.