Garantieregeling

Als onze patiënt kunt u rekenen op de best mogelijke mondzorg. We streven ernaar samen met u te zorgen voor een gezond en mooi gebit. De behandelingen en producten die wij leveren zijn van hoge kwaliteit, daar hoort een goede garantieregeling bij. Binnen hieronder gedefinieerde garantieperiode mag u terugkomen op door ons uitgevoerde behandeling en zullen wij beoordelen of deze voor kosteloze herstel behandeling in aanmerking komt.

Risico’s en resultaten

Tandheelkunde is en blijft ambachtelijk (mensen)werk. Bovendien hebben we te maken met de biologie: hoe reageert het lichaam op een behandeling? Daarom kunnen we het resultaat van een behandeling nooit met 100% zekerheid voorspellen, hoe nauwkeurig we ook werken. We brengen we u vóór de behandeling op de hoogte van de mogelijke risico’s en de te verwachten behandelresultaten. Preventie en een juiste mondverzorging zijn van cruciaal belang voor een goed verloop van de behandelingen.

GARANTIEPERIODE

Hoe werkt de garantieregeling

Om aanspraak te kunnen maken op onze garantieregeling, dient u halfjaarlijks uw gebit te laten controleren en verzorgen door onze behandelaars. Indien nodig tevens advies en instructies op te volgen. Het gebit dient normaal te zijn onderhouden en er mag door derden geen wijziging(en) in het gebit of werkstuk zijn aangebracht. Verder mag het gebit geen tekenen van overmatige slijtage vertonen aangezien dit kan duiden op (onbewust) tandenknarsen of klemmen, hier is niets tegen bestand.

Als blijkt dat uw klacht inderdaad terug te voeren is op een niet deugdelijke behandeling, wordt in beginsel de behandeling kosteloos opnieuw gedaan. Indien dit niet (meer) mogelijk is, dan worden de oorspronkelijke kosten of een deel hiervan op een alternatief behandelplan gecrediteerd. Bij een langere garantieduur geldt in principe dat u garantie krijgt op basis van de verstreken garantieperiode.

Indien u van mening bent, dat een behandeling in enig opzicht niet volgens de daaraan te stellen eisen is uitgevoerd, mag u van ons verwachten, dat wij ons uiterste best zullen doen het probleem zo goed mogelijk op te lossen. In eerste instantie vragen wij u uw eigen behandelaar in de gelegenheid te stellen het probleem op te lossen. Daar waar dit niet mogelijk blijkt, kan er gebruik worden gemaakt van onze formele klachtenregeling .