Met gepaste trots kunnen we melden dat al onze vestigingen het ISO 9001 certificaat voor de mondzorg hebben behaald.

Het ISO 9001 certificaat staat voor de uitvoering van een correct kwaliteitsmanagementsysteem binnen organisaties. ISO 9001 legt de nadruk op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering. Het certificaat wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven: zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs het. Om het certificaat te ontvangen heeft Mondzorg Clinics tijdens een audit door een externe partij Dekra bewezen dat er een kwaliteitsmanagementsysteem gehanteerd wordt en dat dit bij alle medewerkers bekend is.

De ISO certificering zorgt ervoor dat Mondzorg Clinics als kwalitatief en betrouwbaar in de mondzorg bekend staat. Hier hebben onze patiënten uiteraard maximaal profijt van. Het behaalde certificaat is 3 jaar geldig. Bovendien wordt Mondzorg Clinics regelmatig getoetst om te zorgen dat de ISO normering in de praktijk wordt nageleefd.